+36 (45) 480-170 isk.nagyvarsany@gmail.com

Szülői értekezlet

5. osztály

2021/2022. tanév

 

Tisztelt Szülők!

 

1.Statisztikai adatok

Az osztály létszáma: 15 fő. 7 fiú és 8 lány

Bejáró másik településről: 8 fő: 5 lány 3 fiú

Helyi: 7 fő

Napközis tanulók száma: 12 fő, 3 tanuló van felmentve a délutáni foglalkozás alól.

Étkezés: 14 tanuló napi háromszor étkezik, 1 tanuló nem igényel étkezést

2. Az osztályban tanító Pedagógusok

3.Tanulmányi munka

Magatartás

Példás: 12

Jó: 3

 

Szorgalom

Példás: 11

Jó: 3

Változó: 1

 

Kitűnő tanuló: 2 fő, egy fiú és egy lány

Jeles:1 fő

 

Tantárgyi dicséretek: 12

4 első élő idegen nyelv

2 matematika

1 természetismeret

5 testnevelés

A tanulók többségének nem okozott gondot a felső tagozatba való beilleszkedés. Úgy gondolom, ehhez hozzájárult az osztályban tanító összes pedagógus, akik igyekeztek a gyerekek számára biztosítani az átmenetet az alsó és a felső tagozat között.

A legtöbb tanuló megtartotta az alsós eredményeit, vagy hasonlóan teljesített. Néhány gyereknél tapasztalható romlás a tanulmányi eredményben.

Egy tanuló tanulmányi eredménye gyengébb a többségnél, megvan hozzá a képessége, hogy jobb eredményt érjen el csak sokkal többet kellene a tanulással foglalkozni.

A tanítási órákon általában dolgoznak, a szóbeli és írásbeli feladatokat elvégzik. Néhányan pontatlanul, felszínesen tanulnak, nem gyakorolnak. Felszerelésük nem mindig hiánytalan.

A tanulmányi munka teljes mértékben nyugodt légkörben folyik, munkatempójuk megfelelő.

A tanulók többsége jó képességű, figyelnek az órákon, aktívak, sokat jelentkeznek, nyitottak a motivációra.

A felnőttekkel szemben tisztelettudóak, udvariasak. Igyekeznek betartani a házirendet, az iskolai élet szabályait.

A második félév tervezett feladatai:

 • 02. 18. Farsang osztálykeretben.
 • 03. 11. Nemzeti ünnep – megemlékezés
 • 03. 22. A víz világnapja 9:45
 • 03. 26. Szombati munkanap (március 14-ét dolgozzuk le)
 • 04. 07. Húsvéti kreatív délután
 • 04. 11. Magyar költészet napja 9:45 Húsvéti asztal terítése
 • 04. 13. Húsvéti Istentisztelet 9:00 (A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap)
 • 04. 14- 19. Tavaszi szünet
 • 04. 20-21-22. Tanítás nélküli munkanapok
 • 04. 25-28., 05. 2-5. Hutai kirándulás tervezett időszaka. (Erről a későbbiekben részletesen tájékoztatom Önöket!)
 • 05. 09-13. Papírgyűjtés
 • 05. 14. Családi nap
 • 06. 03. Pünkösdi Istentisztelet, Nemzeti Összetartozás Napja
 • 06. 10. DÖK nap
 • 06. 14. Pályaorientációs nap
 • 06. 15. Utolsó tanítási nap
 • 06. 18. Ballagás 9 óra
 • 06. 21. Tanévzáró 17 óra

 

 Ha kérdésük és észrevételük van, kérem, hogy keressenek a megadott elérhetőségen!

Lehetőségük van a Szülőknek a szaktanárokkal való konzultációra is, kérem, hogy ez ügyben is keressenek engem, és egyeztetek időpontot a pedagógusokkal.

 

Nagyvarsány, 2022.február 4.

 

Bartha Judit Enikő
osztályfőnök