+36 (45) 480-170 isk.nagyvarsany@gmail.com

Iskolánk története

A településen az iskolai oktatás korán a középpontba került.

1790. április 28-tól Nagyvarsány Református Egyházközség anyakönyvében magyar nyelven írva kísérhetők nyomon a rektorok, oskolamesterek, iskolatanítók és az iskola felszereltsége.

1912-ben a reformátusok a templom mellett új iskolát, kántortanítói lakást építettek.

Egy másik iskolának Balaskó György ajándékozott egy épületet lakással. A római katolikusok egytantermes iskolát működtettek az udvarán tanítói lakással, a református parókia melletti telken.

1922-ben a Gyulay tanyán községi népiskolában folyt az oktatás.

1948-ban a felekezeti iskolákat államosították. Ettől kezdve a nagyvarsányi iskola többször betöltötte a körzeti iskolai feladatokat.

1960-ban központi iskola épült 4 tanteremmel, egy előadóval és szolgálati lakással.

1970-ben a községi tanács bővítette az óvodát és a napközi otthont.

1987-ben a 4 tantermes iskolát további 4 tantermes iskolával és a közművelődést szolgáló helyiségekkel bővítették.

1994-ben az Általános Művelődési Központ telkén 3 csoportos óvoda, központi konyha, ebédlő megépítése történt, átjáró folyosóval összekapcsolva az ÁMK épületével.

1987. szeptember 1-től Általános Művelődési Központ szervezeti formában látta el a település nevelését, oktatását, művelődését 1996. augusztus 31-ig.

A községek szétválása megindította az iskola visszakörzetesítését. 1994-95-ös tanévtől csak egyéni döntés alapján maradtak, illetve iratkoztak be ide tanulók.

A 2008-as év fordulópontot jelentett iskolánk életében. 2008. szeptember elsején létrejött többcélú intézmény: Nagyvarsány – Újkenéz Általános Iskola és Óvoda.

A társulás megszünésével, a 2011/2012. tanévtől az iskolánk neve: Nagyvarsány Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda.

2012. szeptember 1-től az iskola fenntartója a Kisvárdai Református Egyházközsség, az iskolánk neve: Kisvárdai Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Nagyvarsányi Tagintézménye.

2017. szeptember 1-től önálló intézményként működik az intézmény, Nagyvarsányi Református Általános Iskola és Óvoda néven, a Nagyvarsányi Református Egyházközség fenntartásában.