+36 (45) 480-170 isk.nagyvarsany@gmail.com

Félévi szülői értekezlet

4. osztály

2021-2022. tanév

Kedves Szülők!  

A járványhelyzetre való tekintettel a hagyományos szülői értekezlet helyett most írott formában osztjuk meg veletek a 2021/2022-es tanév I. félévében szerzett tapasztalatainkat és a II. félévre vonatkozó tudnivalókat.

A megszokott kommunikációs csatornák mellett (Messenger, e-mail, MOZANAPLÓ, telefon) lehetőség van személyes megbeszélésre is előre egyeztetett időpontban.

Osztály létszáma 19 fő, ebből 12 lány, 9 fiú.  Az osztálylétszámban változás nem történt.

Hiányzás

Az első félévben az osztály hiányzása 1632 óra volt. Egy főre jutó hiányzás: 85,89. Ez a magas hiányzási szám betegségek miatt alakult ki. Igazolatlan mulasztás nem volt.  Szeretném megköszönni az igazolásokat a hiányzásokról.

Az osztály magatartása, szorgalma

Az osztályba járó tanulók barátságosak, együttműködők, segítőkészek egymással. Felnőttekkel udvariasak, tisztelettudók a kisebb konfliktusokat osztályon belül kezelni tudjuk. Kirívó magatartási probléma a félév során nem történt. A tanulók jó képességűek, figyelmesek. A tanórákon aktívan vesznek részt, nyitottak a motivációra. Egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújtanak. Szívesen vállalnak plusz feladatokat.  A tanulók többsége szorgalmas, pozitív hatást gyakorol rájuk az odafigyelő, támogató szülői háttér, akik előrehaladásukat folyamatosan követik.

Az osztály I. féléves tanulmányi eredménye

Osztály átlaga:4,83

Magatartás:4,58

Szorgalom:4,63

Tantárgyak szerint

Irodalom: 4,68                 

Magyar nyelv: 4,53     

Angol: 4,58    Hittan: 5     

Matematika: 4,47

Környezetismeret: 4,68       

Ének-zene: 5             

Vizuális kultúra: 5       

Technika: 5

Testnevelés: 5                      

Néptánc: 5                 

Egyházi ének: 5

Magatartás

Példás: 12 fő

 Jó: 6 fő               

Változó: 1 fő

Szorgalom

  Példás: 15 fő                           

  Jó:1 fő                  

  Változó: 3 fő

Kitűnő tanulók száma:13 fő

Jeles tanulók száma: 2 fő

Dicséretet 8 gyerek kapott angolból.

 Képességükhöz, szorgalmukhoz mérten teljesítették a félévi tantervi követelményeket, melyet a félévi értesítő tükröz. Az értékelésnél figyelembe vettük a gyerekek önmagukhoz mért fejlődését, az ismeretek elsajátításában elért eredményeit, szorgalmát, tanuláshoz való viszonyát.

 Várható fontosabb időpontok, események a II. félévben.

 • 02. 18. Farsangi délután osztálykeretben (egyéni jelmezek)
 • 03.11. Nemzeti ünnep – megemlékezés

A március 15. műsorra a 4. osztály készül.

 • 03. 22. A víz világnapja 9:45
 • 03. 26. Szombati munkanap (március 14-ét dolgozzuk le)
 • 04. 07. Húsvéti kreatív délután
 • 04. 11. Magyar költészet napja 9:45
  Húsvéti asztal terítése
 • 04. 13. Húsvéti Istentisztelet 9:00
  A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap
 • Tavaszi szünet: 2022. április 14- 19.
 • Tanítás nélküli munkanapok: 2022. április 20-21-22.
 • 05. 09-13. Papírgyűjtés
 • 05. 14. Családi nap
 • 06. 03. Pünkösdi Istentisztelet, Nemzeti Összetartozás Napja
 • 06. 10. DÖK nap
 • 06. 14. Pályaorientációs nap
 • 06. 15. Utolsó tanítási nap
 • 06. 18. Ballagás 9 óra
 • 06. 21. Tanévzáró 17 óra

Egyéb információk, kérések:

 • A tanulók órarendjében változás történt. Kérjük ezt figyelembe venni!
 • Kérnénk a tisztálkodási szerek biztosítását továbbra is! Köszönet azoknak, akik erről rendszeresen gondoskodnak!
 • Iskolai távolmaradás esetén igazolást kérünk az iskolába érkezés napján.
 • Kérjük a gyerekek felszerelésének folyamatos ellenőrzését és pótlását!
 • Betegség, egyéb okok esetén lemondható az étkezés reggel 8 óráig: 06-30/430-5827 Kissné Koncz Edit élelmezésvezetőnél.

Kedves Szülők!

Köszönjük segítőkészségeteket, támogatásotokat! Továbbra is számítunk együttműködésetekre a gyerekek tanulmányi előrehaladásában, a mindennapi iskolai munkában, az esetleges problémák megoldásában!

Jó egészséget és kitartást kívánunk mindenkinek!

Tisztelettel és Köszönettel:

Dr. Kósa Leventéné és Szücs Józsefné
tanító nénik