+36 (45) 480-170 isk.nagyvarsany@gmail.com

Félévi szülői értekezlet

3. osztály

2021-2022. tanév

Áldás békesség! Kedves szülők!

A kialakult helyzetre való tekintettel a szülői értekezletet nem tudjuk a hagyományos módon megtartani, hanem írásos formában közöljük veletek az értekezlet anyagát.

 

 1. Az osztályunk 11 főből áll, 6 lány és 5 fiú.

Magatartásból:

példás: 5 fő

jó: 6 fő

Szorgalom:

példás: 9 fő

jó: 2 fő

A tanulók többsége igyekszik az órán fegyelmezettem viselkedni. Azonban minden órán fegyelmezni kell őket. Figyelmüket 1-1 kezükbe került tárgy képes lefoglalni. Óra közben többször visszakérdeznek, a feladatokat nem megfelelő figyelemmel értelmezik.

Társas kapcsolataik szélesek, szívesen játszanak együtt, vagy kisebb csoportokban. Játék közben hangosak, gyakran vitatkoznak, sértegetik, megbántják egymást. Ilyenkor a vétkes a hibáját ritkán ismeri el. A felmerülő konfliktusokat mindig megbeszéljük az érintett gyerekekkel.

A felnőttekkel szemben tisztelettudóan viselkednek. Néhány tanuló kivételével ügyelnek környezetük tisztaságára, szépségére.

A tanulók többsége kiemelkedő vagy jó képességű. Tanulmányi munkájukban képességeik szerint teljesítenek. Szorgalmasan készülnek az órákra, az órákon aktívan bekapcsolódnak a munkába. Taneszközeik tiszták, rendesek. Felszerelésük általában hiánytalan. Hiányzás esetén igyekeznek bepótolni a tanultakat.

A tanulók összes hiányzása az I. félévben: 630 óra. 1 tanulóra eső hiányzás 57,27 óra, vagy 6,3 nap. Kérem a szülőket, hogy a hiányzások igazolását a gyermek iskolába érkezésekor legyenek szívesek küldeni, de legkésőbb 1 héten belül.

 

 1. Tanulmányi helyzet számokban:

 

Irodalom: 4,55

Magyar nyelv: 4,55

Angol nyelv: 5

Hit-és erkölcstan: 5

Matematika: 4,45

Környezetismeret: 4,64

Ének-zene: 5

Vizuális kultúra: 5

Technika, életvitel és gyakorlat: 5

Testnevelés és sport: 5

Néptánc: 5

 

Kitűnő tanulmányi eredményt ért el 7 tanuló. Az osztály tanulmányi átlaga: 4,82

 

Tanuláson kívüli feladatok az I. félévben

 

Szeptember

 • 17-én a Zoárd-nap keretében megtekintettük a János vitéz című színházi előadást Vásárosnaményban
 • A népmese napja alkalmából a 4. osztállyal közösen játékos vetélkedőn emlékeztünk meg Benedek Elekről és a népmesékről.

 

Október

 • részt vettünk egy emlékezetes zeneórán a Zene világnapja alkalmából, melyet a zenét oktató pedagógusok szerveztek.
 • Részt vettünk az október 6-i megemlékezésen és az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából rendezett iskolai ünnepségen, melyet a 7. és 8. osztályos tanulók adtak elő.
 • Az önkormányzat által szervezett Idősek napján 1 tanuló verssel köszöntötte a szépkorúakat.
 • Osztálykeretben készültünk énekkel és verssel az Idősek Otthonában lakó emberek köszöntésére.

 

November

 • Minden tanuló aktívan részt vett az Egészség7 programjában.
 • Lelkesen készültünk ebben a hónapban az Advent nyitóünnepségére, melynek felvételét a szülők is megtekinthették.

 

December

 • Bekapcsolódtunk az adventi időszak programjaiba.
 • Ünnepivé varázsoltuk az osztálytermet.
 • Vidám hangulatú Mikulás-délutánon vettünk részt osztálykeretben, ahol a Mikulás is meglátogatott bennünket. Köszönjük az így kapott ajándékot is.
 • Előadásokat hallhattunk a védőnő és az iskolapszichológus közreműködésével.
 • Saját készítésű díszekkel feldíszítettük az iskola karácsonyfáját.
 • Feledhetetlen alkalom volt a Karácsonyi mese-és történetmondó verseny, melyen osztályunkból 3 tanuló sikeresen szerepelt.
 • Advent vasárnapjain az osztályunk 1-1 tanulója, összesen 5 tanuló szavalatát hallhattuk református templomainkban.
 • A zenét tanuló diákjaink hangversennyel örvendeztettek meg bennünket.
 • Örültünk a karácsonyfa alá került ajándékainknak, amit az adventi időszak zárásakor vettünk át.
 • Szeretettel néztük meg az 5. osztályosok karácsonyi műsorát.
 • Szenteste 4 tanulónk szerepelt templomainkban a karácsonyi műsorban.

 

Január

 • Megemlékeztünk osztály-és iskolai keretek között is A magyar kultúra napjáról. A műsort a 6. osztályosok adták elő.
 • Egy lehetőséget hagytunk ki ebben a hónapban, a Móricz Zsigmond színház társulata előadásában a Szaffi című mesejátékot nézhettük volna meg. Ezt a járványhelyzetre való tekintettel lemondtuk.

Tartalmas I. félév után nézünk a II. félévi feladataink elé.

 

2. félév

Január

 • Tanulóink január 28-án megkapták a félévi bizonyítványukat, mellyel együtt írásos jellemzést kaptak az I. félévi munkájukról.

 

Február

 • 18-án farsang az alsóban. Egyéni jelmezt ölthetnek a gyerekek, délután vidám osztálydélutánt tartunk. 

Március

 • Megemlékezünk a nemzeti ünnepünkről, az 1848-49-es forradalomról.

Az ünnepi műsort a 4. osztályos tanulók adják.

 • 22. A víz világnapja
 • 26 Szombati munkanap (03.14-ét dolgozzuk le)

 

Április

 • 07. Húsvéti kreatív délután
 • 11. Magyar költészet napja

Húsvéti asztal megterítése

 • 13. Húsvéti istentisztelet  9 óra

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap

 

Tavaszi szünet

április 14-15-16-17-18-19.

 

Tanítás nélküli munkanapok:

április 20-21-22.

 

Május

 • 9-13-ig Papírgyűjtés
 • 14. Családi nap

Ha a járvány engedi, egynapos osztálykirándulást május végére vagy június elejére tervezünk.

 

Június

 • 03. Pünkösdi Istentisztelet

Nemzeti összetartozás napja

 • 10. Diákönkormányzati nap
 • 15. Utolsó tanítási nap
 • 18. 8-os tanulók ballagása  9 óra
 • 21. Tanévzáró 17 óra

 

Megköszönöm minden szülő együttműködését, amit gyermekeik testi, lelki, értelmi, érzelmi fejlődéséért tettek az I. félévben.

Kívánom, hogy a II. félévben is ilyen együttműködőek, segítőkészek legyetek!

Probléma esetén az osztályban tanító pedagógusok bármikor elérhetőek. Előre egyeztetett időpontban a szaktanárokkal, osztályfőnökkel tudtok konzultálni.

 

Nagyvarsány, 2022. február 4.

 

 Tisztelettel:    

Tóth Endréné
osztályfőnök