Iskolai beiratkozás 2020/2021.

Iskolai beiratkozás
2020/2021. tanév

 
 
 
FELHÍVÁS

 

 

A Nagyvarsányi Református Általános Iskola és Óvodába

a 2020/2021. tanévre történő beiratkozásra.

 

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában (a továbbiakban: EMMI határozat) a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

 

A veszélyhelyzetre való tekintettel a Nagyvarsányi Református Általános Iskola és Óvodába a 2020/2021. tanévre történő beiratkozáskor a következőképpen járunk el:

Mint kötelező felvételi körzettel rendelkező általános iskola felvételi eljárása:

A kötelező felvételt biztosító körzetes iskola a gyermeket hivatalból felveszi.  Adategyeztetés céljából kérjük, hogy ebben az esetben is a kérelmet kitöltve az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre szkennelve vagy fotózva csatoltan 2020. május 8-ig megküldeni szíveskedjenek.

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első tanítási napon kerül sor.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

-        a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártya, lakcím kártya, személyi számát igazoló kártya

-        a szülő (gondviselő) személyi azonosító és lakcímét igazoló hatósági igazolványa,

-        lelkészi ajánlás (a szándéknyilatkozatban megadott adatok alapján az intézmény kéri meg)

Abban az esetben, ha az intézmény a felvételi kötelezettségének teljesítését követően a szabad férőhelyei alapján további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, úgy a hozzánk beérkezett, nem a felvételi körzetben élő gyermekek felvételére vonatkozó szülői kérelmek alapján folyamatosan, a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel a következő beiratkozási eljárásrendet alkalmazza.

Online: A kérelmet kitöltve, kérjük az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre szkennelve vagy fotózva csatoltan megküldeni 2020. május 8-ig.

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására ebben az esetben is az első tanítási napon kerül sor.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

-        a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártya, lakcím kártya, személyi számát igazoló kártya

-        a szülő (gondviselő) személyi azonosító és lakcímét igazoló hatósági igazolványa,

-        lelkészi ajánlás (a szándéknyilatkozatban megadott adatok alapján az intézmény kéri meg)

 

Az intézmény a felvételi körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan legkésőbb 2020. május 21-ig döntést hoz, melyről írásban értesíti az érintett szülőt.

A döntés ellen a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított 15 napon belül- a gyermek érdekében eljárást indíthat. Az eljárást megindító keresetet az intézmény fenntartójának képviselője, Taracközi Gerzson részére kell címezni (4812; Nagyvarsány, Kossuth utca 12-16.) és kell eljuttatni.

A fenntartó a jogorvoslati kérelmet elbírálja és megteszi a szükséges intézkedést.

 

Nagyvarsány, 2020. április 20.

 

Szilágyiné Topolánszky Tünde

intézményvezető

 
 
 
 
 

Általános iskolai beiratkozás a 2020/2021-es tanévre

A 2020/2021-es tanítási évre történő iskolai beiratkozások szervezését – figyelemmel az országos járványügyi helyzetre – az emberi erőforrások miniszterének 7/2020. (III. 25.) határozata a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról rendkívüli módon szabályozza.

A határozat célja, hogy a járványhelyzet várható alakulására tekintettel az általános iskolai beiratkozások minél előbb és minél kevesebb személyes kontaktussal valósulhassanak meg. Emellett ugyanakkor biztosítani kell a szülők szabad intézményválasztását is.

A beiratkozás során az alábbi eljárásrend érvényes.

Az Oktatási Hivatal 2020. március 1-jéig értesítette a kötelező felvételt biztosító iskolák fenntartóit, és elérhetővé tette számukra a tankötelezettségüket 2020. szeptember 1-jével megkezdeni köteles gyermekek adatait. (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 45. § (8) bek.).

A szülők, gondviselők a beiratkozó gyermek körzeti iskoláját megtalálják az alábbi keresőben: https://kir.hu/korzet

1. Ha a szülőknek nincs ettől eltérő szándéka, a kötelező felvételt biztosító körzetes iskola a gyermeket hivatalból felveszi. Az iskolával való kapcsolatfelvételre a telefonos, elektronikus megkeresést javasoljuk, az adategyeztetés az elektronikus KRÉTA-rendszeren keresztül történik 2020. május 21-éig. A KRÉTA-rendszer működéséről az iskolák honlapjai adnak tájékoztatást. Ha az elektronikus adategyeztetésre semmiképp sem nyílik lehetőség, a rendkívüli helyzetben a 2020/2021-es tanév kezdetekor a megfelelő dokumentumok bemutatására személyesen is sor kerülhet a körzetes iskolában.

2. A körzettel nem rendelkező általános iskola az oda jelentkezők részére a beiratkozást 2020. április 6-április 24. között tartja. Az általános iskola a 2. alpontban foglalt szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan – a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel – elkészíti a beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt haladéktalanul tájékoztatja. Ezt a KRÉTA-val rendelkező intézmények a KRÉTA segítségével bonyolítják le.

3. A körzettel nem rendelkező általános iskola a gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 27-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét.

4. Ha kötelező felvételt biztosító, körzettel rendelkező általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a jelentkezők szülei április 28 és május 15. között az intézmény elektronikus KRÉTA-felületén adhatják le ilyen irányú kérelmeiket. A kötelező felvételt biztosító általános iskola a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. május 21-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét.

 
 
 
 
 

Adó 1%