NAGYVARSÁNYI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

 

INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN

JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND
HATÁLYOS: 2020. augusztus 28-tól visszavonásig.

Módosítva: 2020.09.08.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának VIII/5222-1/2020/KOAT iktatószámú, intézkedési terv módosítása tárgyú dokumentuma alapján.

A módosítások a kiemelt, dőlttel szedett résszel egészültek ki.

 

AZ INTÉZMÉNYI BENNTARTÓZKODÁS SZABÁLYAI

 • A nevelési-oktatási intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Kérjük a szülőket arra, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 • Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
 • A nevelési-oktatási intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató munkavállaló látogathatja. Kérjük amennyiben tüneteket észlelnek magukon, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. Minden munkavállaló köteles az intézményt értesíteni, ha koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzése van.
 • Minden szükséges intézkedést megteszünk az intézményi csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt.
 • A tantermi oktatás során az osztályok keveredését elkerüljük. A szaktantermek, nyelvi bontótermek kivételével az osztályok a tanítási nap során ugyanazt a tantermet használják. Az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést végzünk. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
 • A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk. Az órák során mellőzük a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Az öltözőkben, a tornaórák előtti és utáni öltözésnél mindent megteszünk azért, hogy elkerüljük a csoportosulást.
 • Az osztályok számára elkülönített területeket jelölünk ki a közösségi tereken belül.
 • Kérjük a szülőket, hogy a személyes megjelenéssel járó kapcsolattartást mellőzzék, a szükséges információkat a már megszokott, az osztályok által létrehozott, online csatornákon keresztül juttatják el az osztályfőnökök. Amennyiben elkerülhetetlen a személyes ügyintézés csak az intézményvezető előzetes engedélyével a járványügyi előírások betartása mellett lehetséges, előre egyeztetett időpontban, a következő telefonszámon: +36 45/480-170.

Az intézménybe történő belépés menete:

 • A szülő csak az iskola kapujáig kísérheti a gyermeket.
 • Azok a pedagógusok, akiknek első órájuk van 7:30-tól ügyelnek.
 • Az alsó tagozatosok a főbejáraton, a felső tagozatosok az óvoda felőli bejáraton léphetnek be az intézménybe, ahonnan a kötelező kézfertőtlenítés után a saját tantermükbe mehetnek.

Óraközi szünetekben való tartózkodás:

 • 1-2. osztály: kisaula/ tanterem előtti iskolapark baloldala
 • 3-4. osztály: emeleti aula/ tanterem előtti iskolapark jobboldala
 • 5-6. osztály: aula/ intézmény mögötti udvar első része
 • 7-8. osztály: aula és emeleti folyosó felváltva/ intézmény mögötti udvar hátsó része

Szabadidő eltöltésének helyszínei

12:45-13:25 alsó tagozat:

 • 1-2. osztály: intézmény mögötti udvar első része
 • 3-4. osztály: intézmény mögötti udvar hátsó része

13:25-14:00 felső tagozat:

 • 5-6. osztály: intézmény mögötti udvar első része
 • 7-8. osztály: intézmény mögötti udvar hátsó része

Időjárás függvényében a tanulók a szabadidejüket az óraközi szünetekben kijelölt helyeken vagy a tanteremben tartózkodva töltik.

 

Az intézményből való távozás menete

A szülők az iskola kapujánál várakoznak, a megfelelő védőtávolság betartásával.

 

Főbejáraton távozik:

 • 3. osztály: 16:00
 • 4. osztály: 16:05
 • 2. osztály: 16:10
 • 1. osztály: 16:15

Könyvtár felőli kijáraton távozik:

 • 7-8. osztály: 16:00

Óvoda felőli kijáraton távozik:

 • 5. osztály: 16:05
 • 6. osztály: 16:10

Azok a gyerekek, akik autóbusszal utaznak haza (Szabadságtanya) az aulában várakoznak. Pedagógus kíséretével 16:15-kor indulnak el az autóbusz-állomásra.

A később távozó gyerekek a délutáni ügyeletes pedagógussal az intézmény aulájában várakoznak a megfelelő védőtávolság betartásával a szülő megérkezéséig.

Az áhítatok helyszíne az intézmény színházterme, a megfelelő védőtávolság betartásával.

 • Alsó tagozat: 8:00-8:30
 • Felső tagozat: 9:00-9:30
 • Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó rendezvényeket későbbre halasztjuk.

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

 • Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, az intézménybe érkezéskor minden belépő köteles ezt használni.
 • A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget. Kéztörlésre papírtörlőt biztosítunk, textil törölköző használatát kérjük kerüljék.
 • A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók az első tanítási napon részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak.
 • Az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás elvégzésére fokozottan ügyelünk. A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezzük meg, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne veszélyeztesse.
 • Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.
 • Az intézményben használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtlenítjük.

ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 • Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos kézmosására.
 • Az étkezéseket úgy szervezzük meg, hogy az osztályok keveredése elkerülhető legyen, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen.

Iskolai étkezések lebonyolítása

Tízórai menete:

 • 1-2. osztály: első szünetben (8:45-9:00)
 • 3-4. osztály: második szünetben (9:45-9:55)
 • Felső tagozat: második szünetben a tantermekben tartózkodva (9:45-9:55)

Ebéd menete szerdai napok kivételével:

 • 3-4. osztály: 11:40-től
 • 1-2. osztály: 12:00-től
 • 7-8. osztály: 12:25-től
 • 5-6. osztály: 13:25-től

Ebéd menete szerdai napokon:

 • 1-2. osztály: 11:40-től
 • 3-4. osztály: 12:15-től
 • 7-8. osztály: 12:30-tól
 • 5-6. osztály: 13:25-től

Az uzsonnát minden évfolyam a tanteremben fogyasztja el.

 

ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

 • Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat betartjuk. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul elvégezzük.
 • A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik. A megfelelő szervezéssel (időbeli ütemezés, pontos időpont megadásával) az eltérő osztályokban tanulók közötti találkozások számát csökkentjük.

TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

 • Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
 • Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
 • A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint járunk el.

TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

 • Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodunk, akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
 • A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező, amelyet biztosítunk.
 • A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.

INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN

 • Az NNK - a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján - az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.
 • Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.
 • A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.
 • Amennyiben intézményünkben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet megszervezzük a szülők támogatása érdekében.
 • A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet § értelmében a koronavírus-világjárvány által okozott fertőzés vagy fertőzött személyek megjelenése a nevelési-oktatási intézményben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 30. § (5) bekezdése szerinti megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzetnek minősül. Ennek megfelelően koronavírus érintettség esetén az adott intézményben vagy település intézményeiben csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet.

KOMMUNIKÁCIÓ

 • Nyomatékosan kérjük a szülőket, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak. Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein és iskolánk weboldalán, http://www.nagyvarsanyirefi.hu kövessék.

 

Szilágyiné Topolánszky Tünde

intézményvezető

 

2020. augusztus 28.
Módosítva: 2020. szeptember 8.

Adó 1%