NAGYVARSÁNYI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

 

INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN

JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND

2020. augusztus 28.

HATÁLYOS: 2020. október 1-től visszavonásig.

 

 

Módosítva: 2020.09.08.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának VIII/5222-1/2020/KOAT iktatószámú, intézkedési terv módosítása tárgyú dokumentuma alapján.

Módosítva: 2020.09.28.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet alapján.

Módosítva: 2020.10.12.


A módosítások a kiemelt, dőlttel szedett résszel egészültek ki.

 

 

AZ INTÉZMÉNYI BELÉPÉS ÉS BENNTARTÓZKODÁS SZABÁLYAI

 • A felsorolásban meghatározott személy csak abban az esetben léphet be, ha a testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket,

a) az intézményben foglalkoztatott személyen,

b) az intézményben szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen,

c) jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,

d) a gyermeken, illetve a tanulót kísérő - a védőtávolságot betartva és a védőmaszkot megfelelő módon viselve - nagykorú személyen kívül más nem léphet be.

 • Az intézménybe történő belépés során azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja, az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni, és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell.

 

 • Az országos tisztifőorvos az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. (2) bekezdése szerinti határozatról készült közleményt a Hivatalos értesítőben (Magyar Közlöny melléklete) is közzéteszi.

 

 • Az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni, valamint maszkot viselni a közösségi terekben.

 

 • A gyermeket, illetve tanulót az intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy a védőtávolságot betartva és a védőmaszkot megfelelő módon viselve, az intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig (főbejárat előtti terület) beléphet.
 • A nevelési-oktatási intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Kérjük a szülőket arra, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 • Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
 • A nevelési-oktatási intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató munkavállaló látogathatja. Kérjük amennyiben tüneteket észlelnek magukon, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. Minden munkavállaló köteles az intézményt értesíteni, ha koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzése van.
 • Minden szükséges intézkedést megteszünk az intézményi csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt.
 • A tantermi oktatás során az osztályok keveredését elkerüljük. A szaktantermek, nyelvi bontótermek kivételével az osztályok a tanítási nap során ugyanazt a tantermet használják. Az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést végzünk. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése javasolt, de nem kötelező.
 • A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk. Az órák során mellőzük a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Az öltözőkben, a tornaórák előtti és utáni öltözésnél mindent megteszünk azért, hogy elkerüljük a csoportosulást.
 • Az osztályok számára elkülönített területeket jelölünk ki a közösségi tereken belül, ahol kötelező a maszk használata mindenki számára.
 • Kérjük a szülőket, hogy a személyes megjelenéssel járó kapcsolattartást mellőzzék, a szükséges információkat a már megszokott, az osztályok által létrehozott, online csatornákon keresztül juttatják el az osztályfőnökök. Amennyiben elkerülhetetlen a személyes ügyintézés csak az intézményvezető előzetes engedélyével a járványügyi előírások betartása mellett lehetséges, előre egyeztetett időpontban, a következő telefonszámon: +36 45/480-170.

Az intézménybe történő belépés menete:

 • A gyermeket, illetve tanulót az intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy a védőtávolságot betartva és a védőmaszkot megfelelő módon viselve, az intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig (főbejárat előtti terület) beléphet.
 • Az intézmény 7:00-tól ügyeletet biztosít.
 • Azok a pedagógusok, akiknek első órájuk van 7:30-tól ügyelnek.
 • Az alsó tagozatosok a főbejáraton, a felső tagozatosok az óvoda felőli bejáraton léphetnek be az intézménybe, ahonnan a kötelező kézfertőtlenítés után a saját tantermükbe mehetnek.

Óraközi szünetekben való tartózkodás:

 • 1-2. osztály: kisaula/ tanterem előtti iskolapark baloldala
 • 3-4. osztály: emeleti aula/ tanterem előtti iskolapark jobboldala
 • 5-6. osztály: aula/ intézmény mögötti udvar első része
 • 7-8. osztály: aula és emeleti folyosó felváltva/ intézmény mögötti udvar hátsó része

Szabadidő eltöltésének helyszínei

12:45-13:25 alsó tagozat:

 • 1-2. osztály: intézmény mögötti udvar első része
 • 3-4. osztály: intézmény mögötti udvar hátsó része

13:25-14:00 felső tagozat:

 • 5-6. osztály: intézmény mögötti udvar első része
 • 7-8. osztály: intézmény mögötti udvar hátsó része

Időjárás függvényében a tanulók a szabadidejüket az óraközi szünetekben kijelölt helyeken vagy a tanteremben tartózkodva töltik.

Az intézményből való távozás menete

A szülők az iskola kapujánál várakoznak, a megfelelő védőtávolság betartásával.

Főbejáraton távozik:

 • osztály: 16:00
 • osztály: 16:05
 • osztály: 16:10
 • osztály: 16:15

     Óvoda felőli kijáraton távozik:

 • 7-8. osztály: 16:00
 • osztály: 16:05
 • osztály: 16:10

Azok a gyerekek, akik autóbusszal utaznak haza (Szabadságtanya) az aulában várakoznak. Pedagógus kíséretével 16:15-kor indulnak el az autóbusz-állomásra.

A később távozó gyerekek a délutáni ügyeletes pedagógussal az intézmény aulájában várakoznak a megfelelő védőtávolság betartásával a szülő megérkezéséig.

     Az áhítatok helyszíne az intézmény színházterme, a megfelelő védőtávolság betartásával és maszk
     használatával.

 • Alsó tagozat: 8:00-8:30
 • Felső tagozat: 9:00-9:30
 • Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó rendezvényeket későbbre halasztjuk.

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

 • Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, az intézménybe érkezéskor minden belépő köteles ezt használni.
 • A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget. Kéztörlésre papírtörlőt biztosítunk, textil törölköző használatát kérjük kerüljék.
 • A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók az első tanítási napon részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak.
 • Az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás elvégzésére fokozottan ügyelünk. A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezzük meg, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne veszélyeztesse.
 • Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.
 • Az intézményben használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtlenítjük.

ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 • Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos kézmosására.
 • Az étkezéseket úgy szervezzük meg, hogy az osztályok keveredése elkerülhető legyen, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen.

Iskolai étkezések lebonyolítása

Tízórai menete:

 • 1-2. osztály: első szünetben (8:45-9:00)
 • 3-4. osztály: második szünetben (9:45-9:55)
 • Felső tagozat: második szünetben a tantermekben tartózkodva (9:45-9:55)

Ebéd menete szerdai napok kivételével:

 • 3-4. osztály: 11:40-től
 • 1-2. osztály: 12:00-től
 • 7-8. osztály: 12:25-től
 • 5-6. osztály: 13:25-től

Ebéd menete szerdai napokon:

 • 1-2. osztály: 11:40-től
 • 3-4. osztály: 12:15-től
 • 7-8. osztály: 12:30-tól
 • 5-6. osztály: 13:25-től

Az uzsonnát minden évfolyam a tanteremben fogyasztja el.

 

ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

 • Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat betartjuk. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul elvégezzük.
 • A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik. A megfelelő szervezéssel (időbeli ütemezés, pontos időpont megadásával) az eltérő osztályokban tanulók közötti találkozások számát csökkentjük.

TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

 • Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
 • Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
 • A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint járunk el.

TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

 • Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodunk, akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
 • A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező, amelyet biztosítunk.
 • A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.

INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN

 • Az NNK - a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján - az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.
 • Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.
 • A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.
 • Amennyiben intézményünkben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet megszervezzük a szülők támogatása érdekében.
 • A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet § értelmében a koronavírus-világjárvány által okozott fertőzés vagy fertőzött személyek megjelenése a nevelési-oktatási intézményben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 30. § (5) bekezdése szerinti megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzetnek minősül. Ennek megfelelően koronavírus érintettség esetén az adott intézményben vagy település intézményeiben csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet.

 

KOMMUNIKÁCIÓ

 • Nyomatékosan kérjük a szülőket, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak. Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein és iskolánk weboldalán, http://www.nagyvarsanyirefi.hu kövessék.

 

 

Szilágyiné Topolánszky Tünde

intézményvezető

 

2020. augusztus 28.
Utoljára módosítva: 2020. október 12.
Hatályos: 2020. október 13-től

Adó 1%